Data z družic Sentinel v ČR

Spolupracující pozemní segment Sentinel (tzv. Sentinel Collaborative Ground Segment, CollGS) je iniciativou Evropské kosmické agentury (ESA) k posílení robustnosti pozemního segmentu družic Sentinel za účelem maximálního možného využití dat (družicových snímků), které budou tyto družice poskytovat. Družice Sentinel jsou pak páteřní součástí evropského programu Copernicus pro monitorování životního prostředí a bezpečnosti, jehož cílem je poskytování včasných a přesných informací pro podporu rozhodování v těchto oblastech.


CollGS umožňuje velmi rychlé a bezplatné stažení dat ze Sentinelů 1, 2 a 3 pro území České republiky ze zrcadlového úložiště. Tato data lze využít pro účely státu, vědy, výzkumu a podnikání. Data jsou přístupná přes Datový sklad.

Pro prohlížení on-the-fly analýz nad daty Sentinel-2 slouží webová aplikace.

Partneři projektu:

Aktuality