Sentinel-5P

SENTINEL 5P (Precursor) je předchůdce Sentinelu 5. Je první misí programu Copernicus věnovanou monitorování naší atmosféry. Sentinel 5P je výsledkem úzké spolupráce mezi ESA, Evropskou komisí, Nizozemským kosmickou kanceláří, průmyslem, uživateli dat a vědci. Mise se skládá ze satelitu nesoucího nástroj TROPOspheric Monitoring Instrument (TROPOMI). Hlavním cílem mise je provádět atmosférická měření s vysokým časoprostorovým rozlišením, která se pak využívají pro monitoring kvality ovzduší, ozonového a UV záření a pro monitoring a předpověď klimatu.