Kontakty

Národní kontaktní bod:

Ministerstvo dopravy České republiky – Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI

Webové stránky: http://www.czechspaceportal.cz

Adresa: Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Tel. sekretariát: +420 225 131 222

Elektronická adresa: sekretariat.710@mdcr.cz

Národní kontaktní bod pro CollGS: Ing. Ondřej Šváb (ondrej.svab@mdcr.cz)


Operátor datového skladu:

CESNET, z. s. p. o.

Webové stránky: www.cesnet.cz 

Adresa: Zikova 4, 160 00 Praha 6

Kontakt pro asistenci přístupu k datům: datahub@cesnet.czNeváhejte nás kontaktovat!

Kontaktní formulář: