Popis CollGS

CollGS je iniciativou Evropské kosmické agentury (ESA). Na základě dohody ESA a MD, které je odpovědné za účast ČR v ESA bylo v rámci této iniciativy vytvořeno zrcadlové úložiště družicových dat Sentinel, v němž jsou uložena data pokrývající území ČR a blízké okolí. Data Sentinel lze bezplatně využít pro účely státu, vědy a výzkumu i podnikání. Důvodem zřízení CollGS je zajištění lepších technických podmínek přístupu k datům Sentinel pro uživatele v ČR. Provozovatelem CollGS v ČR je CESNET.

CollGS byl zřízen na základě Národního kosmického plánu 2014 – 2019 a jeho rozvoj probíhá v souladu s Národním kosmickým plánem na roky 2020-2025, schválený vládou v říjnu 2019, a na Usnesení vlády ke Zprávě o zapojení ČR do programu Copernicus (č. 303/2017), které ukládá spolupráci při vytváření podmínek pro maximalizaci využívání dat a služeb programu Copernicus (bod II/2b).