Sentinel-6 Michael Freilich

Hlavním cílem mise Sentinel-6 je provádět nepřetržité měření výšky mořské hladiny a navázat tak na jiné satelity zabývající se taktéž tímto tématem, jako byly např. JASON-1, JASON-2 a JASON-3, ale s lepší přesností. Podporuje tak monitoring klimatu a zlepšuje předpověď počasí pro mořské oblasti.

Mise Sentinel-6 provozuje společně ESA, EU, EUMETSAT, NASA-JPL, NOAA a CNES.

Hlavním nástrojem na palubě je radar se syntetickou aperturou (SAR) a výškoměrem POSEIDON-4. Současně zde pak můžeme dajít další instrumenty:

4 přístroje pro precizní polohu na oběžné dráze:

  • DORIS – Doppler Orbit Radio positioning system
  • GNSS-POD – GPS přijímač, poskytuje precizní určení oběžné dráhy a sledování polohy více družic
  • Trasovač hvězd využívaný za podpory POD a znalostí zaměřování výškoměru
  • LRA – přesné určení polohy družice na oběžné dráze použitím Laser Retro-Reflector systému

AMR-C: multifrekvenční mikrovlnný radiometr poskytovaný NASA-JPL podporuje vysoké rozlišení pořízených dat, bude sloužit pro korekci měření vodní páry.

GNSS-RO (Radio occultation): nástroj poskytovaný NASA-JPL za účelem odvození profilů atmosférického tlaku a teploty jako funkci výšky a průměru radiového pokrytí signálů GPS.

Obr. 1: Sentinel-6 a rozložení zařízení (zdroj: Airbus Defence and Space)

Základní parametry oběžné dráhy mise:

  • oběžná dráha: low Earth Orbit (LEO, nízká oběžná dráha)
  • doba přeletu nad jedním místem: 10 dní
  • průměrná výška letu: 1336 km
  • inklinace: 66°