O CollGS

První družicové snímky z Evropského programu pozorování Země Copernicus jsou dostupné již od roku 2014, kdy byla na oběžnou dráhu vypuštěna družice Sentinel 1A. Od té doby odstartovalo na své orbity dalších 6 Sentinel a ukázalo se, že zájem uživatelů o data je výrazně větší, než se původně očekávalo. Přívětivá datová politika Sentinel, na základě které mají uživatelé plný, otevřený a bezplatný přístup k datům z dedikované kosmické komponenty programu Copernicus, družic Sentinel, nastartovala doslova boom rozvoje nejrůznějších aplikací. Z původního zaměření na sledování životního prostředí a bezpečnosti se využití dat rozkročilo do ohromné šíře zahrnující např. sledování rozvoje měst a městského prostředí, sledování dopravní infrastruktury, zemědělství – což je jeden z nejvýznamnějších aplikačních oborů dat ze Sentinelů vůbec až k např. ke sledování lodní dopravy na mořích.

Při vědomí potenciálu využití dat Sentinel uživatelskou komunitou založila Evropská kosmická agentura (ESA) iniciativu Spolupracující pozemní segment Sentinel. Smyslem této iniciativy je odlehčit jádrovému pozemnímu segmentu Sentinel a zrobustnit jej prostřednictvím využití kapacit členských států ESA. Možností, jak přispět k posílení pozemního segmentu, ESA identifikovala hned několik. Může se jednat o přijímací stanice, zrcadlová úložiště, výpočetní či distribuční platformy. K nejoblíbenějším a nejčastěji implementovaným variantám patří právě zrcadlová úložiště v kombinaci s distribučním kanálem pro vlastní uživatele.

Touto cestou se v roce 2016 vydala i Česká republika. Důvodem pro zřízení českého spolupracujícího pozemního segmentu Sentinel byla především vysoká vytíženost centrálních serverů (Copernicus Open Access Hub), která vedla k nižší rychlosti stahování dat a někdy i k nestabilnímu připojení. Ministerstvo dopravy, které je odpovědné za koordinaci kosmických aktivit v ČR a za zapojení ČR v ESA, uzavřelo na počátku roku 2018 s ESA dohodu o vysokorychlostním přístupu k datům Sentinel a poskytnutí technické pomoci při zprovoznění zrcadlového úložiště.

Provoz zrcadlového úložiště (českého datového uzlu) zajišťuje sdružení CESNET, které je rovněž jedním z páteřních distribučních center ESA pro síť Spolupracujících pozemních segmentů Sentinel (CollGS). Díky proaktivnímu a profesionálnímu přístupu CESNETu lze data z národního uzlu stahovat rychlostí 10 Gbps a v případě vysokých škol a AV ČR i počítat přímo na infrastruktuře CESNETu.

Datové úložiště obsahuje data Sentinel 1A, 1B, 2A a 2B, která zcela nebo částečně pokrývají území ČR. O data ze Sentinelu 3 či Sentinelu 5P doposud nebyl uživatelskou komunitou vyjádřený zájem. Novým požadavkům jsme však otevřeni a budeme velmi rádi, pokud nás se svými návrhy či požadavky na funkcionalitu a datový obsah budete kontaktovat.


Partneři projektu:


Užitečné odkazy

Více informací o programu Copernicus:

Copernicus Programme website

ESA Copernicus website

EUMETSAT Copernicus website

Další portály s přístupem k datům Copernicus:

Hlavní portál datového přístupu – Copernicus.eu

ESA Copernicus Open Access Hub

EUMETSAT Copernicus Online Data Access

EUMETSAT – EUMETCAST

Mise Sentinel:

Sentinel Online

Sentinel Toolboxes

Sentinel – user guide

Sentinel Scientific Data Hub

Informace o službách programu Copernicus:

Copernicus Global Land service products overview

Copernicus Atmosphere service catalogue

Copernicus Marine Monitoring catalogue

Copernicus Emergency Management Service

Copernicus Climate Change service

Český kosmický portál:

Český kosmický portál

COPERNICUS v ČR:

copernicus.gov.cz