Flotila družic Sentinel

Mise Sentinel označují novou éru pozorování Země se zaměřením na poskytování velkého množství dat v nadcházejících desetiletích. Šest různých misí nese řadu nejmodernějších technologií, které dodávají nepřetržitou řadu snímků uzpůsobených potřebám evrpoského programu pro monitorování životního prostředí Copernicus. 

Video: Know all about the Sentinel Mission
Flotila družic Sentinel

ESA vyvíjí sérii pozorovacích misí nové generace společně s iniciativou Evropské komise Copernicus (dříve GMES – Global Monitoring for Environment and Security).

Cíl programu Sentinel je nahradit stávající starší EO mise, které dosáhly ke konci své životnosti (např. mise ERS), nebo se jí blíží. Tím bude zajištěna kontinuita údajů a nebudou vznikat časové mezery. Každá mise se bude zaměřovat na odlišný aspekt v pozorování Země: atmosféra, oceány a půda, to jsou základní cíle monitoringu.

SENTINEL 1 je mise kontinuálního radarového snímání zemského povrchu, která využívá jednofrekvenční radarový senzor C-SAR (Synthetic Aperture Radar) snímající zemský povrch v pásmu C (5404 MHz). Využití radaru umožňuje snímání zemského povrchu prakticky bez ohledu na meteorologické podmínky (pouze mimo silný déšť či husté sněžení) a denní dobu; umožňuje tak pořizování dat i při vysoké oblačnosti nebo v noci. Přístroj využívá duální polarizaci, palubní paměť pojme až 1410 GB a umožňuje stahování dat rychlostí až 520 Mbit/s.  více


SENTINEL 2 je mise programu Copernicus, která poskytuje multispektrální snímky s vysokým prostorovým rozlišením a nebývale velkou šířkou záběru. Sentinel 2 tvoří dvě družice na stejné oběžné dráze s posunem 180 °. Samotná družice prolétne nad stejným místem na Zemi jednou za 10 dní, dvě družice jednou za 5 dní (to platí na rovníku, ve vyšších zeměpisných šířkách se tato doba zkracuje), čímž je dosaženo vysokého časového rozlišení. Sentinel 2 snímá zemský povrch od 56 ° jižní šířky po 84 ° severní šířky. více


SENTINEL 3 poskytuje široké spektrum dat, především radarová a multispektrální data středního rozlišení. Tím navazuje především na data z družic Envisat a CryoSat 2 – nabízí prostorové rozlišení 300 – 500 metrů, výškovou přesnost radarových měření 3 cm a časové rozlišení v řádu dní pro dvě družice na oběžné dráze.Hlavním cílem mise Sentinel 3 je měření topografie mořské hladiny, teploty a barvy mořské hladiny a zemského povrchu s vysokou přesností a spolehlivostí, vedoucí k podpoře oceánského předpovědního systému a lepšího monitorování životního prostředí a sledování klimatu. Misi Sentinel 3 provozují společně ESA a EUMETSAT. více


Hlavním cílem mise SENTINEL 4 je sledovat klíčové stopové plyny a aerosoly v ovzduší v Evropě na podporu služby Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) při vysokém prostorovém rozlišení a s vysokým časovým rozlišením.Mise je součástí evropského programu pro pozorování Země „Copernicus“, který provozuje Evropská unie společně s Evropskou kosmickou agenturou (ESA) ve spolupráci s Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA). více


SENTINEL 5P (Precursor) je předchůdce Sentinelu 5. Je první misí programu Copernicus věnovanou monitorování naší atmosféry. Sentinel 5P je výsledkem úzké spolupráce mezi ESA, Evropskou komisí, Nizozemským kosmickou kanceláří, průmyslem, uživateli dat a vědci. Mise se skládá ze satelitu nesoucího nástroj TROPOspheric Monitoring Instrument (TROPOMI). Hlavním cílem mise je provádět atmosférická měření s vysokým časoprostorovým rozlišením, která se pak využívají pro monitoring kvality ovzduší, ozonového a UV záření a pro monitoring a předpověď klimatu. více


SENTINEL 5 se zaměřuje na kvalitu ovzduší a interakci složení a podnebí s hlavními datovými produkty O3, NO2, SO2, HCHO, CHOCHO a aerosoly. Kromě toho SENTINEL-5 také dodá parametry kvality pro CO, CH4 a stratosférický O3 s denním globálním pokrytím pro klima, kvalitu ovzduší a ozónové / povrchové UV aplikace. více


Hlavním cílem mise SENTINEL 6 je měřit topografii mořských povrchů s vysokou přesností a spolehlivostí pro podporu oceánských předpovědních systémů, monitorování životního prostředí a monitorování klimatu. Mise byla vypuštěna v listopadu 2020. více