Konference Inspirujme se a české uživatelské fórum Copernicus


Aktualizace – kvůli současné koronavirové situaci odloženo!!!

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo životného prostredia SR a Ministerstvo dopravy vás zvou na společnou konferenci, která se uskuteční 7. a 8. 10. 2020 v Praze.

Letošní ročník s názvem ENVIRONMENTÁLNÍ KRIZE A PŘÍLEŽITOSTI Z POHLEDU INTEGRACE PROSTOROVÝCH DAT bude zaměřen na aktuální enviromentální témata, která jsou řešena zejména v tzv. Zelené dohodě (Green Deal). Zdroje dat a informací nepostradatelné pro Zelenou dohodu vznikají v rámci programu Copernicus a jsou také součástí infrastruktury INSPIRE. Digitalizace a dostupnost dat je zásadním faktorem pro podporu a implementaci opatření týkajících se životního prostředí Evropské unie. Dostupná data a digitální technologie otevírají nové možnosti pro efektivnější monitorování a optimalizaci v oblastech spotřeby přírodních zdrojů, oběhovém hospodářství, energetiky, dopravy a dalších. Hledejme způsoby, jak data vhodně využít a podpořit tím chytré řešení Evropské unie na cestě k udržitelnému rozvoji a ke klimaticky neutrálnímu kontinentu.

Účast na akci je pro všechny registrované účastníky zdarma – do naplnění kapacity. Registrační formulář najdete pod tímto odkazem. Pokud po zaregistrování zjistíte, že se nebudete moci zúčastnit, kontaktujte prosím včas organizátory na adrese inspire@cenia.cz.

HLAVNÍ TÉMATA

 1. Copernicus po roce 2021
 2. Evropská kosmická politika
 3. Projekty Copernicus
 4. Uživatelská praxe programu Copernicus
 5. Zelená dohoda (Green Deal)
 6. Evropský datový prostor
 7. Integrace prostorových dat
 8. Environemtnální krize a příležitosti
 9. INSPIRE v roce 2021
 10. INSPIRE metadata 2.0
 11. Nový geoportal INSPIRE
 12. Otevřená data a data s vysokou hodnotou (HVDs)

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

 • Možnost přihlašování vašich přednášek a posterů do 10. 9. 2020.
 • Vyrozumění o přijetí vaší přednášky a posteru nejpozději do 14. 9. 2020.
 • Zveřejnění předběžného programu 15. 9. 2020.
 • Ukončení registrací na konferenci 30. 9. 2020, nebo do naplnění kapacity.

MÍSTO

Akce se uskuteční v prostorách Centra architektury a městského plánování (CAMP), které sídlí na Karlově náměstí v budově Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.